logo

Hvem er vi

Vi er en forening, der støtter sygdomsramte erhvervsaktive mennesker. Det gør vi i form af tilskud til et rekreationsophold, såfremt man har været udsat for en sygdom, fysisk eller psykisk, eller en arbejdsskade, der gør, at man i kortere eller længere tid er sygemeldt fra sit arbejde.

Formålet med tilskuddet er, at hjælpe den sygdomsramte til at komme til kræfter og dermed tilbage på arbejdsmarkedet.

Foreningen er udsprunget af De Danske Sygekasser, der blev nedlagt i 1973. Vi er såvel upolitisk som ureligiøs. Det er renteafkastet af foreningens formue, der finansierer den støtte, vi giver.

Bag foreningen står en række Faglige Organisationer, Fagbevægelsens Hovedorganisation, Pension Danmark og Dansk Arbejdsgiverforening.

Foreningen ledes af en bestyrelse. Det er bestyrelsen, der træffer beslutning om de konkrete ansøgninger.

Til at varetage den daglige drift er der ansat en forretningsfører.