logo

Hvem kan få støtte

Du kan søge om støtte, hvis du er erhvervsaktiv, hvad enten du er lønmodtager eller selvstændig. Du kan også søge, hvis du HAR været på revalidering / arbejdsprøvning, - d.v.s. at din arbejdssituation er afklaret.

Formålet med tilskuddet til et rekreationsophold er at hjælpe dig til at komme til kræfter og dermed tilbage på arbejdsmarkedet.

Du skal opfylde tre betingelser for at kunne komme i betragtning til et tilskud:

  • Du skal være erhvervsaktiv, og du skal, efter et rekreationsophold afholdt i sygemeldingsperioden, være i stand til lige umiddelbart efter opholdet at genoptage et arbejde. Du må dog godt, LIGE umiddelbart inden opholdet afholdes, have genoptaget dit arbejde med nogle få timer ugentlig (dog max. 15), - såfremt dette er tilfældet, skal du oplyse, hvor mange timer det drejer sig om, og fra hvornår. Du kan godt afholde opholdet i en ferie, men det er under forudsætning af, at ferien ligger imellem endt sygemelding og genoptagelse af arbejde.

  • Rekreationsopholdet skal være afsluttende led i en sygdomsbehandling, enten i forbindelse med et hospitalsophold eller en sygdomsperiode i hjemmet.

  • Rekreationsopholdet skal være anbefalet af din læge, speciallæge, hospitalets læge eller af din virksomheds bedriftslæge.

Hvad kan jeg søge støtte til?

Vi yder støtte, både til ophold herhjemme i Danmark og til ophold i udlandet.

Hvis der søges til udlandet, skal det være et pakkeophold(samlet fly + hotel), - der kan være personer der ”bare” har brug for at slappe af, nyde fred og ro, og være i varmen med en god bog.
Gældende for alt er, at et ophold altid skal være bestilt og købt i Danmark hos en dansk registreret arrangør. For ophold i udlandet, skal arrangøren være medlem af den danske rejsegarantifond, MED dansk rejsegarantiordning.
Det tilskud vi giver ligger pt. på cirka kr. 6000,00 til ophold i Danmark og kr. 4000,00 til ophold i udlandet, for minimum en uge.

Tilskuddet dæk­ker ikke udgifter, der måtte være afholdt i udlandet.

Der ydes ikke støtte til storbyophold og kør-selv-ophold.

Såfremt der ydes et tilskud, vil reglerne klart fremgå af en bevillingsskrivelse.

Et rekreationsophold bør ikke bestilles før et eventuelt tilskud er givet, da foreningens regler vedrørende bevilling-bestilling- og betalingsbetingelser skal overholdes.

Tilskuddets størrelse?

Tilskuddet kan variere, efter omstændighederne og sygdommens karakter. Generelt ydes et tilskud på ca. 4.000 kroner til minimum en uges ophold.

Det bemærkes, at der normalt ikke kræves økonomiske oplysninger i forbindelse med en ansøgning.

Foreningen har mulighed for at yde tilskud til ca. 300 ansøgere årligt. Det betyder, at du godt kan få afslag, selv om du opfylder betingelserne. Det kan ske, hvis der er flere ansøgninger, end der er midler til at imødekomme, i så fald foretager bestyrelsen et skøn i forhold til behov.

Foreningen yder IKKE tilskud med tilbagevirkende kraft.